• Cơ sở vật chất
  Cơ sở vật chất
 • Tầm nhìn sứ mệnh
  Tầm nhìn sứ mệnh
 • Triết lý giáo dục
  Triết lý giáo dục
 • Giá trị cốt lõi
  Giá trị cốt lõi
 • Chương trình giáo dục
  Chương trình giáo dục
 • Phương pháp giáo dục
  Phương pháp giáo dục
 • Nguyễn Quốc Thành
  Nguyễn Quốc Thành
 • Trần An Dương
  Trần An Dương
 • Nguyễn Hoài Linh
  Nguyễn Hoài Linh
 • Lưu Gia Long
  Lưu Gia Long
 • Nguyễn Minh Hương
  Nguyễn Minh Hương
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Phạm Duy Thiện Nhân
  Phạm Duy Thiện Nhân
 • Đậu Thái Sơn
  Đậu Thái Sơn
 • Ngô Đại Chí
  Ngô Đại Chí
 • Vũ Nguyên Khôi
  Vũ Nguyên Khôi
 • Nguyễn Lân Trung
  Nguyễn Lân Trung
 • Trần Thanh Hà
  Trần Thanh Hà
 • Phạm Diệu Vy
  Phạm Diệu Vy
 • Trần Tú Anh
  Trần Tú Anh
 • Lê Mai Tuệ Anh
  Lê Mai Tuệ Anh
 • Nguyễn Trần Trọng Hiếu
  Nguyễn Trần Trọng Hiếu
 • Bùi Tuấn Kiên
  Bùi Tuấn Kiên
 • Ngô Đức Phát
  Ngô Đức Phát
 • Nguyễn Đức Nhẫn
  Nguyễn Đức Nhẫn

Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, HN

Tel: 024 3785 2628 - 024 3200 8475

Email: c1dllomonoxop-ntl@hanoiedu.vn