Hoạt động dạy và học
TĂNG CƯỜNG TIẾT KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ CƠ BẢN

Nhằm giúp các em học sinh Hệ Cơ bản có thêm cơ hội được hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội đang ngày ngày hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bắt đầu từ năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Lômônôxốp tăng thời lượng dạy Tiếng Anh đối với học sinh Hệ Cơ bản lên 08 tiết/ tuần, trong đó bao gồm 06 tiết Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và 02 tiết Khoa học bằng Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

TĂNG CƯỜNG TIẾT KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH HỆ CƠ BẢN

     Nhằm giúp các em học sinh Hệ Cơ bản có thêm cơ hội được hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội đang ngày ngày hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bắt đầu từ năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Lômônôxốp tăng thời lượng dạy Tiếng Anh đối với học sinh Hệ Cơ bản lên 08 tiết/ tuần, trong đó bao gồm 06 tiết Tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và 02 tiết Khoa học bằng Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

     Khoa học là quá trình nghiên cứu và thực nghiệm trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống con người. Việc tiếp cận môn học này bằng ngôn ngữ thứ hai cùng phương pháp kết hợp giữa yếu tố “nghe” và “nhìn” trực quan giúp các em dễ ghi nhớ và củng cố kiến thức, đồng thời có thể vận dụng tiếng Anh trong tình huống thực tế. Đây là sự kết hợp giúp trẻ phát triển song song tư duy logic và ngôn ngữ.

     Khi giảng bài bằng Tiếng Anh, giáo viên bản ngữ sẽ hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ được thành thạo thông qua các hình thức sáng tạo, chứng minh, biện luận. Trong quá trình học tại trường, nếu các em muốn hỏi vấn đề gì hoặc không hiểu bài khi giáo viên bản ngữ giảng bài thì giáo viên Việt Nam sẽ là người giảng lại bằng tiếng Việt để các con nắm rõ vấn đề.

Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, HN

Tel: 024 3785 2628 - 024 3200 8475

Email: c1dllomonoxop-ntl@hanoiedu.vn