Thông báo
Thông báo v/v Thay đổi lịch học Câu lạc bộ Hành trang vào lớp Một 2020 (lần 4)

Căn cứ Công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lômônôxốp xin thông báo thay đổi lịch học Câu lạc bộ Hành trang vào lớp Một 2020 (lần 4) cụ thể như sau:

Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, HN

Tel: 024 3785 2628 - 024 3200 8475

Email: c1dllomonoxop-ntl@hanoiedu.vn